Bc. Radek Brázdil

Diplomová práce

Časopis Bonaco – literární a historický odkaz terezínských dívek

Bonaco Magazine – Literary and Historical Legacy of Terezín Girls
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou časopisu Bonaco, který tvořily mladé dívky během internace v koncentračním táboře v Terezíně. Práce nastiňuje problematiku výchovy a vzdělávání dětí v Terezíně, v jádru analyzuje jednotlivé texty publikované v dochovaných číslech časopisu. V práci dochází k rozboru publicisticky orientovaných textů i pokusů o uměleckou tvorbu v oblasti prózy a poezie. V závěru je …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the analysis of Bonaco magazine created by young girls during their internment in the Terezín concentration camp. The work explores the question of upbringing and education of children in Terezín, at the core it analyses the particular texts published in the extant magazine issues. In the thesis the texts of a journalistic character and attempts of literary production …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Luisa Nováková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marie Mokrá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta