Ondřej Grunt

Doctoral thesis

Development of Quantitative Risk Assessment Methodology for High-risk Scenarios and Accidents

Development of Quantitative Risk Assessment Methodology for High-risk Scenarios and Accidents
Abstract:
Odhad rizika se v průmyslu často provádí skrze stromy událostí. Tato metoda je ale statická a proto vhodná především pro procesy, ve kterých se pravděpodobnosti výskytu událostí nemění s časem. Často je ale právě tento časový údaj důležitým faktorem při vyhodnocování rizika a proto aplikace statických metod může vést k nepřesnému odhadu rizik. V takových případech je nutné se orientovat na inovační …more
Abstract:
Risk modeling and estimation in the process industries is very often carried out by the application of the event tree method. However, the significant drawback of event trees is that it is a steady state method, thus most suitable for modeling of static processes. As the time of occurrence of events is an important factor in most industrial processes, steady state methods may not correctly identify …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 10. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 12. 2015
  • Supervisor: Radim Briš
  • Reader: Lukáš Ferkl, Elena Zaitseva, Pavel Fuchs

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Doctoral programme / field:
Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Výpočetní a aplikovaná matematika

Theses on a related topic