Bc. Nikola Šmídová

Diplomová práce

Vybrané ekonomické aspekty dárcovství krve

Selected economic aspects of blood donation
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá ekonomickými aspekty dárcovství krve. Cílem diplomové práce je zhodnocení současného stavu dárcovství krve v České republice, analýza vybraných ekonomických aspektů, které oblast dárcovství krve ovlivňují a následná syntéza získaných poznatků za účelem vypracování návrhu možných implikací na úrovni zdravotní politiky České republiky. V práci je teoreticky vymezena problematika …více
Abstract:
This thesis deals with the economic aspects of blood donations. The aim of this thesis is to evaluate the current state of blood donations in the Czech Republic, the analysis of selected economic aspects effecting blood donations and a subsequent synthesis of acquired knowledge in order to draft a proposal of possible implications at the level of the Czech Republic health policy. The issue with blood …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Gabriela Vaceková, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Michal Plaček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta