Petra MEDEROVÁ

Diplomová práce

Katarakta a ovlivnění kvality života seniorů.

"Cataract and its influence on seniors´quality of life".
Anotace:
Primárním cílem práce bylo zjistit ovlivnění kvality života seniorů onemocněním šedý zákal - kataraktou. Zrak je cenný smyl, jehož ztráta pro člověka představuje změny, které se promítají do všech oblastí jeho života. Porovnáním života před a po úspěšné léčbě zejména prostřednictvím dotazníkového šetření náhodně vybrané skupiny respondentů bylo dosaženo zvoleného cíle této práce. Dílčími cíly bylo …více
Abstract:
The primary aim of the thesis was to identify the influence of cataract on seniors´ quality of life . Eyesight is a valuable sense and its loss represents changes in a human´s life, which interfere in lots of life spheres. By comparing the life before and after the successful therapy mainly by means of questionnaire survey on random screens the specific aim of this work was achieved. Partial objectives …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2011
Identifikátor: 169888

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MEDEROVÁ, Petra. Katarakta a ovlivnění kvality života seniorů.. Olomouc, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 27. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses gz9i5w gz9i5w/2
27. 6. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
27. 6. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.