Tomáš Kreps

Bakalářská práce

Distribuční úlohy a jejich řešení v optimalizačních programech

Distribution problems and their solutions in optimization software
Anotace:
Tato práce se zabývá kontejnerovým dopravním problémem a okružním dopravním problémem známým také jako úloha obchodního cestujícího. Tyto úlohy mají široké praktické využití. V první části této práce se čtenář seznámí s teorií věnované lineárnímu programování, distribučním úlohám, optimalizačnímu systému LINGO a tabulkového kalkulátoru MS Excel. V druhé části je představena výsledná aplikace, která …více
Abstract:
The focus of this thesis are Container transportation problem and Travelling Salesman problem. This problems have wide practical use. In the first part of this thesis the reader is familiarized with theory of linear programming, distribution problems, optimization software LINGO and spreadsheet software MS Excel. The second part presents the resulting application that is able to solve these problems …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 2. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: Stanislav Sopko
  • Oponent: Josef Jablonský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/60045