Bc. Hana Sehnalová

Diplomová práce

Komentovaný překlad povídek Berber a Beduinka Ildara Abuzjarova

The Annotated Translation of Stories "Berber" and "Beduinka" by Ildar Abuzyarov
Anotace:
Diplomová práce se zabývá komentovaným překladem povídek Berber a Beduinka z knihy Kurban-roman současného ruského spisovatele Ildara Abuzjarova. Teoretická část je zaměřena na teorii překladu, překladatelské metody a jednotlivé překladové transformace. Součástí teoretické části je životopis Ildara Abuzjarova, představení povídkového cyklu Kurban-roman a charakteristika autorského stylu. Praktická …více
Abstract:
The Diploma Thesis deals with the annotated translation of stories "Berber" and "Beduinka" from a book Kurban-roman by contemporary russian author Ildar Abuzyarov. The theoretical part focuses on a theory of translation, Abuzyarov's biography, authorship and the author's style as well. The practical part includes translated stories and translatological analysis of selected parts.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Polina Zolina, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Libuše Klangová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta