Bc. Jaroslav GAJZLER

Diplomová práce

OCP server pro úlohy automatické regulace

OPC Server Usage in Automatic Regulation
Anotace:
Diplomová práce se zabývá technologií OPC, existujícími specifikacemi, konfigurací a použitím této technologie v praktickém nasazení. Jsou zde popsány základy nastavení ko-munikace mezi PLC a IPC pomocí OPC. Získané znalosti jsou použity na praktickém pří-kladě. Je vytvořeno jednoduché SCADA/HMI rozhraní pro regulaci teploty na laboratorní úloze.
Abstract:
In my Final Thesis I deal with the issue of OPC technology, its existing specifications and configuration and further I examine the problem of its practical usage. I have described the fundamental principles for the setup of OPC communication between PLC and IPC .The acquired knowledge I demonstrate by a practical example. I have created a simple SCADA/HMI interface for temperature regulation through …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2006
Zveřejnit od: 25. 5. 2008
Identifikátor: 4178

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. Ing. František Hruška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GAJZLER, Jaroslav. OCP server pro úlohy automatické regulace. Zlín, 2006. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 25. 05. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 5. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Automatické řízení a informatika