Paulína Pešková

Bachelor's thesis

Dopady finanční a ekonomické krize 2008-2009 na fiskální politiku Maďarska, Polska a Slovenska

Pešková, P., The impacts of financial and economic crisis of 2008-2009 on fiscal policies of Hungary, Poland and Slovakia.
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá porovnáním dopadů finanční a ekonomické krize na fiskální politiku Maďarska, Polska a Slovenska. Hlavním cílem práce je identifikovat a porovnat tyto dopady a určit možné faktory, které ovlivnily odlišnou nebo společnou reakci fiskální politiky ve sledovaných zemích. Nejdříve je prostor věnován typologii krizí a možným vysvětlením příčin jejich vzniku. Dále je v práci rozpracován …more
Abstract:
Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2015. Bachelor thesis deals with comparing the impacts of financial and economic crisis on fiscal policies of Hungary, Poland and Slovakia. The main objective of this work is to identify and compare these impacts and determine possible fac-tors that influenced different or common fiscal policy responses in countries surveyed. At first, there are described …more
Abstract:
Pešková, P., Dopady finančnej a ekonomickej krízy 2008-2009 na fiškálnu poli-tiku Maďarska, Poľska a Slovenska. Bakalárska práca. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. Bakalárska práca sa zaoberá porovnaním dopadov finančnej a ekonomickej krízy na fiškálnu politiku Maďarska, Poľska a Slovenska. Hlavným cieľom prá-ce je identifikovať a porovnať tieto dopady a určiť možné faktory, ktoré ovplyvnili …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2015

Thesis defence

 • Supervisor: Ing. Luděk Kouba, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses gzhjy1 gzhjy1/2
21/5/2015
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Halíčková, K.
5/6/2015
Halíčková, K.
21/5/2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.