Theses 

Globální nerovnováhy v mezinárodních vztazích - Čína a USA – Bc. Veronika Gálová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika a mezinárodní vztahy

Bc. Veronika Gálová

Diplomová práce

Globální nerovnováhy v mezinárodních vztazích - Čína a USA

Global Imbalances in International Relations - China and the USA

Anotace: Diplomová práce Globální nerovnováhy v mezinárodních vztazích – Čína a USA se zabývá problematikou globálních nerovnováh (nerovnováh účtů platební bilance) ve světové ekonomice. Cílem práce je aplikovat přístup mezinárodní politické ekonomie na analýzu tohoto ekonomického jevu a zodpovědět otázku zdali mohou být ekonomické a politické procesy, stojící za globálními nerovnováhami, příčinou změn v mocenském postavení aktérů v mezinárodních vztazích, konkrétně Číny a USA. Práce je členěna na dva oddíly, první analyzuje globální nerovnováhy z teoretického a globálního hlediska, druhý se zabývá konkrétními nerovnováhami mezi Čínou a USA a jejich souvislostmi s mocenskými strukturami.

Abstract: The thesis Global Imbalances in International Relations - China and the USA deals with the problem of global imbalances (imbalances of balance of payments’ accounts) in the world economy. The aim of this thesis is to apply international political economy approach to economic analysis of this phenomenon and answer the question whether economic and political processes behind global imbalances cause changes in power positions of actors in international relations, namely China and the USA. The work is divided into two sections, the first focuces on analysis of global imbalances from theoretical and global perspective, the second deals with specific imbalances between China and the USA and their relation to power structures.

Klíčová slova: globální nerovnováhy, běžný účet, deficit, moc, strukturální moc, hegemonie, Čína, USA, dolar, zahraniční rezervy, global imbalances, current account, power, structural power, hegemony, China, the USA, dollar, foreign exchange reserves

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 16:38, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz