Bc. Veronika Gálová

Diplomová práce

Globální nerovnováhy v mezinárodních vztazích - Čína a USA

Global Imbalances in International Relations - China and the USA
Anotace:
Diplomová práce Globální nerovnováhy v mezinárodních vztazích – Čína a USA se zabývá problematikou globálních nerovnováh (nerovnováh účtů platební bilance) ve světové ekonomice. Cílem práce je aplikovat přístup mezinárodní politické ekonomie na analýzu tohoto ekonomického jevu a zodpovědět otázku zdali mohou být ekonomické a politické procesy, stojící za globálními nerovnováhami, příčinou změn v mocenském …více
Abstract:
The thesis Global Imbalances in International Relations - China and the USA deals with the problem of global imbalances (imbalances of balance of payments’ accounts) in the world economy. The aim of this thesis is to apply international political economy approach to economic analysis of this phenomenon and answer the question whether economic and political processes behind global imbalances cause changes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika a mezinárodní vztahy