Denisa KOJECKÁ

Bakalářská práce

Osobnost vychovatele školní družiny podle typologie MBTI.

The Personality of a School Club Caretaker Evaluated Based on the MBTI Typology.
Anotace:
Bakalářská práce s názvem osobnost vychovatele školní družiny podle typologie MBTI má teoreticko-empirický charakter. V teoretické části jsou sumarizovány poznatky o osobnostní typologii MBTI, vychovateli školní družiny a školní družině pomocí vyhledaných odborných zdrojů a pramenů. V empirické části jsou prezentovány výsledky kvantitativně orientovaného výzkumu. Data byla získána prostřednictvím dotazníku …více
Abstract:
The bachelor thesis called the personality of the after-school club after the MBTI typology has a theoretical-empirical character. The theoretical part summarizes the knowledge about the personality typology of MBTI, after-school club tutor and after-school club with the help of sought professional sources. The empirical part presents the results of quantitatively oriented research. The data were obtained …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Bohdana Richterová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOJECKÁ, Denisa. Osobnost vychovatele školní družiny podle typologie MBTI.. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika