Jan NĚMEC

Bakalářská práce

Odchod amerických vojsk z Vietnamu během let 1968 - 1973 v mezinárodním kontextu

Withdrawal of the American troops from Vietnam during years 1968 - 1973 in international context
Anotace:
Bakalářská práce popisuje důvody odchodu amerických vojsk z vietnamské války mezi lety 1968 - 1973. Odchod těchto vojsk je zohledněn na základě mezinárodního kontextu. Je zde zkoumán mezinárodní postoj politických aktérů včetně Organizace spojených národů v šedesátých letech dvacátého století k válce ve Vietnamu. Důležitým mezníkem války ve Vietnamu je ofenzíva Tet, která se rovněž stala předmětem …více
Abstract:
Bachelor thesis give reasons of withdrawal of the U.S. troops from the Vietnam War between the years 1968 - 1973. The withdrawal of the U.S. troops is taken into account the international context. There is explored attitude towards of political actors including the United Nations in the sixties of the twentieth century to the Vietnam War. Important milestone of the Vietnam War is Tet offensive which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Dipl. - Pol. Martin Jeřábek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NĚMEC, Jan. Odchod amerických vojsk z Vietnamu během let 1968 - 1973 v mezinárodním kontextu. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická