Bc. Pavel HAVLÍČEK

Diplomová práce

Projekt implementace prvků CRM v podniku Ortika, a.s.

Project of implementation of elements CRM in company Ortika a.s.
Anotace:
Význam stálých a přínosných zákazníků pro úspěch firem neustále roste. Proto je důležité věnovat stále více pozornosti budování kvalitních vztahů s těmito zákazníky. Současný vývoj a rozsah řešení CRM je ve velké míře podmíněn rozvojem výpočetní techniky a zaváděním komplexních informačních systémů do činnosti společnosti. Hlavním úkolem praktické části bylo zanalyzování situace ve společnosti Ortika …více
Abstract:
The significance of permanent and beneficial customers for company{\crq}s success is steadily growing. This is why it is important to pay more and closer attention to building quality relationship with these customers. Present progress and extensity of soluting of CRM is in big scale qualified by expansion of information technologies and implementing of complex of information systems into activity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2006
Identifikátor: 3626

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2006
  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Voloch

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAVLÍČEK, Pavel. Projekt implementace prvků CRM v podniku Ortika, a.s.. Zlín, 2006. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 08. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.