Bc. Pavel HAVLÍČEK

Master's thesis

Projekt implementace prvků CRM v podniku Ortika, a.s.

Project of implementation of elements CRM in company Ortika a.s.
Abstract:
Význam stálých a přínosných zákazníků pro úspěch firem neustále roste. Proto je důležité věnovat stále více pozornosti budování kvalitních vztahů s těmito zákazníky. Současný vývoj a rozsah řešení CRM je ve velké míře podmíněn rozvojem výpočetní techniky a zaváděním komplexních informačních systémů do činnosti společnosti. Hlavním úkolem praktické části bylo zanalyzování situace ve společnosti Ortika …more
Abstract:
The significance of permanent and beneficial customers for company{\crq}s success is steadily growing. This is why it is important to pay more and closer attention to building quality relationship with these customers. Present progress and extensity of soluting of CRM is in big scale qualified by expansion of information technologies and implementing of complex of information systems into activity …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2006
Identifier: 3626

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2006
  • Supervisor: Ing. Jaroslav Voloch

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HAVLÍČEK, Pavel. Projekt implementace prvků CRM v podniku Ortika, a.s.. Zlín, 2006. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 08. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.