Bc. Martina Hejlová

Bakalářská práce

„Vidět barevnej film? To prostě bylo něco senzačního!“ Recepce barevného filmu v brněnských kinematografech ve 30. a 40. letech.

„Movie Seen in Colour? Something Close to Sensational!“ Perception of a coloured movie in Brno cinematographs during 30ties and 40ties.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá diváckým přijetím barevné kinematografie, zejména vnímáním barevných filmů promítaných v brněnských kinech. Zaměřuje se na období 30. a 40. let 20. století. Tehdy diváci poprvé získali možnost zhlédnout filmy vytvořené systémy, které zachycovaly barvy odpovídající realitě. Práce se věnuje také popisu těchto systémů a prvním pokusům s barvou v československém kontextu …více
Abstract:
This bachelor’s thesis is mapping the response of general audience to the coloured cinematography, specifically the perception of coloured motion pictures in Brno theatres. It is focused on 30ties and 40ties of the last century as it was the first time audience could see movies created by systems capable of capturing real colours. The thesis describes such systems together with the first colour experiments …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Anna Batistová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta