Lenka KUČERKOVÁ

Bakalářská práce

Zdravotní gramotnost žen (a mužů) v problematice HPV infekce

Healthcare women (and men) literacy in the issue of HPV infection
Anotace:
Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. V této práci se věnujeme zdravotní gramotnosti žen a mužů v problematice HPV infekce. V teoretické části je popsán výraz zdravotní gramotnost a anatomie ženských a mužských pohlavních orgánů. Dále je poskytnut stručný obsah problematiky HPV infekce, jako je její historie, samotná klasifikace viru, přenos, genetika, imunita, projevy infekce …více
Abstract:
This bachelor thesis consisnts of theoretical part and practical part. It deals with medical literacy of people that deals with HPV infection. Theoretical part consinsts of theory behind medical literacy and anatomy of genitals, either men or women. Afterwards, there is described the problem behind the HPV infections such as its history, virus classification, transmission, genetics, immunity, sings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Alena Hamanová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUČERKOVÁ, Lenka. Zdravotní gramotnost žen (a mužů) v problematice HPV infekce. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií