Mgr. Dalibor Kučera, Ph.D.

Disertační práce

Emocionalita v rukopisu, interpersonální charakteristiky v rukopisu

Emotionalty in Handwriting, Interpersonal Characteristics in Handwriting
Anotace:
Disertační práce „Emocionalita v rukopisu, interpersonální charakteristiky v rukopisu“ je zaměřena na výzkum souvztažností mezi podobou rukopisného projevu, vybranými osobnostními charakteristikami jeho pisatele a jeho emočním prožitkem, a to za pomoci moderních počítačových grafometrických postupů. Toto téma je v kontextu psychologického výzkumu poměrně ojedinělé; zejména proto, že většina publikovaných …více
Abstract:
The Ph.D. thesis “Emotionality in Handwriting, Interpersonal Characteristics in Handwriting” researches the relations among the writer’s handwriting, selected personality characteristics and his/her emotional experience, using contemporary graphometric methods. The topic in question appears to be quite a rare one, with little psychological research conducted in the field. That is because most research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marek Blatný, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D., doc. PhDr. Igor Brezina, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta