Vadim Lavrivský, LL.M.

Diplomová práce

Postup k odstranění pochybností a následný přechod na daňovou kontrolu dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád

The procedure to remove the doubts and the subsequent transition to the tax audit in accordance with Act no. 280/2009 Coll., The Tax Code
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Zuzana Hortová
  • Oponent: JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CEVRO Institut

CEVRO Institut

Magisterský studijní program / obor:
Soukromoprávní studia / Obchodněprávní vztahy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.