Jiří Vlček, DiS.

Bakalářská práce

Politika zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji

The Employment Policy in the Moravian-Silesian Region
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá politikou zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji, která využívá k řešení nezaměstnanosti nástroje aktivní a pasivní politiky zaměstnanosti. Cílem práce je identifikovat problémy v Moravskoslezském kraji a navrhnout opatření, která napomohou k nastolení rovnováhy na trhu práce. K výzkumu byly použity statistické data Úřadu práce České republiky za období 2015-2017. Předmětem …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the employment policy of the Moravian-Silesian Region, which uses the tools of active and passive employment policy to address unemployment. The aim of the thesis is to identify problems in the Moravian-Silesian Region and to propose measures that will help to balance the labour market. The statistical data of the Labour Office of the Czech Republic for the period 2015 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D.
  • Oponent: Monika Bumbová, Ing.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.