Michal POLÁČEK

Bakalářská práce

Zpracování projektové dokumentace pro stavbu dvoulodní průmyslové haly s provozním a sociálním přístavkem, hala 2x18x30 m

Anotace:
Obsahem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení pro stavbu dvoulodní průmyslové haly s provozním a sociálním přístavkem. Dále statické posouzení vybraných prvků, tepelně technické posouzení a požárně bezpečnostní řešení stavby. Všechny části bakalářské práce jsou vypracovány v souladu s příslušnými normami v aktuálním a platném znění. Pro statický návrh a posouzení …více
Abstract:
This bachelor thesis is the design of Industrial Hall with Operational and Social Annex. The thesis contains the project documentation required for construction work permission. In addition, the thesis further elaborates static assessment of selected elements, thermal technical assessment, and fire safety design of the building. All parts of the bachelor thesis are prepared in accordance with the relevant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Michal Novák

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POLÁČEK, Michal. Zpracování projektové dokumentace pro stavbu dvoulodní průmyslové haly s provozním a sociálním přístavkem, hala 2x18x30 m. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/