Mgr. Jan Ryška

Bakalářská práce

Studium inhibitorů matrix metaloproteináz s využitím dockingu

Docking study of matrix metalloproteinase inhibitors
Anotace:
Molekulové dokování je důležitým nástrojem používaným v mnoha oblastech výpočetní chemie. Cílem protein-ligand dokování je nalezení energeticky výhodných vazebných módů ligandu s proteinem, jehož trojrozměrnou strukturu známe. Tato práce je zaměřena na popis několika běžných postupů a algoritmů používaných při hledání optimální konformace výsledného protein-ligand komplexu. Klade si též za cíl poskytnout …více
Abstract:
Molecular docking is an important tool in computational chemistry and computer-aided drug design. The goal of ligand-protein docking is to identify favored binding modes of a ligand with a protein of known three-dimensional structure. This thesis is focused on describing several approaches and algorithms used to find the optimal conformation of resulting ligand-protein complex. It also aims to provide …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Kříž, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biochemie / Chemoinformatika a bioinformatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.