Mgr. Kristýna Sládečková

Bakalářská práce

Politický a stranický systém španělského autonomního společenství Aragonie

Political and party system of the Spanish autonomous community of Aragon
Anotace:
Tato práce se zabývá analýzou politického a stranického systému španělského autonomního společenství Aragonie. Jelikož autonomní proces a rozdělení kompetencí nebylo pro všechna španělská společenství stejné, na případu Aragonie jsou tyto odlišnosti popsány, spolu s reformami, které měly dané společenství kompetenčně vyrovnat. Praktické fungování společenství je ukázáno na popisu politického systému …více
Abstract:
This thesis analyses the political and party system of the spanish autonomous community of Aragon. As the autonomous process was not the same for all communities, this thesis describes the diferencies between them and also the reforms, which might help to equalize community of Aragon in a matter of competencies with other communities. Practical functioning of autonomous community is then described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Jaromír Vojtaj

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Politologie