Marek Zapletal

Bakalářská práce

Aktivní občanství a občanské kompetence žáků střední odborné školy

Active Citizenship and Civic Competences of Secondary School Students
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na téma občanských kompetencí žáků střední školy. Obecným cílem práce je zmapovat současný stav občanské kompetentnosti žáků střední odborné školy. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. Cílem teoretické části této bakalářské práce je definovat občanství a občanské kompetence, uvést specifika aktivního občanství a vysvětlit důležitost rozvoje …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the civic competences of secondary school students. The aim of the bachelor thesis is to analyze the current state of civic competencies of secondary school students. The bachelor thesis is divided into a theoretical part and a practical part. The aim of the theoretical part is to define citizenship and civic competences, describe the specifics of active citizenship …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Adamec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání