Bc. Andrea Macourková

Bakalářská práce

Zdravotní důsledky nezaměstnanosti

The health consequences of unemployment
Anotace:
Bakalářská práce Zdravotní důsledky nezaměstnanosti se zabývá vývojem, strukturou a důsledky nezaměstnanosti v České republice. Popisuje strategie nezaměstnaných. V teoretické části je popsána ekonomická teorie, struktura nezaměstnanosti a vliv na zdraví. Analytická část seznamuje prostřednictvím ankety s nezaměstnaností v okrese Beroun. Práce popisuje důsledky nezaměstnanosti a možnosti řešení této …více
Abstract:
My bachelor work “The health consequences of unemployment” deals with the progress, structure and causes of unemployment in Czech Republic. It describes strategies of the unemployed. In the theoretic part is defined economic theory, structure of unemployment and its effect on human health. The analytic part contains the questionnaire with the unemployment in district of Beroun. This work describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2008
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: PhDr. Jan Rytina, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní