Bc. Pavlína Karásková, Ph.D.

Diplomová práce

Stanovení perfluorovaných látek (PFCs) v ovzduší

Determination of perfluorinated compounds (PFCs) in air
Anotace:
Diplomová práce se skládá z teoretického úvodu popisujícího vlastnosti perfluorovaných látek (PFCs), jejich výrobu a použití. Značná část teoretické části je věnována výskytu PFCs v environmentálních složkách, zejména pak ve vodě a ovzduší, a možnému transportu či degradaci v prostředí. Následuje část popisující vzorkování cílových analytů pomocí aktivních a pasivních vzorkovacích technik za použití …více
Abstract:
The diploma thesis consists of the theoretical introduction describing the properties, production and use of perfluorinated compounds (PFCs). A significant part of theoretical part of work is devoted to the occurrence of PFCs in the environmental matrices (especially in water and air) and possible transport and degradation in the environment. The following chapter describes the active and air passive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Jitka Bečanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta