Bc. Beáta Kováčová Konczová

Bakalářská práce

Prieskum vnímania nových foriem marketingovej komunikácie

Research new forms marketing communications
Abstract:
In this these we are dealing with a problematic of marketing and marketing communications. In the first part, we focuse on theoretical basics of marketing communications. We address its four main instruments – advertisement, sale promotion, direct sale and public relations. We describe some new particular forms of marketing communication like buzz marketing, guerilla marketing or CRM. In practic part …více
Abstract:
V práci sa zaoberáme problematikou marketingu a marketingovej komunikácie. V prvej časti rozoberáme teoretickú podstatu marketingovej komunikácie. Venujeme sa najmä jej hlavným prostriedkom – reklame, osobnému predaju, podpore predaja a práci s verejnosťou. Popíšeme tiež vybrané nové formy marketingovej komunikácie ako napr. buzz marketing, guerilla marketing alebo systém CRM. V praktickej časti analyzujeme …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Stanislava Labancová, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Zdenka Musová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management