Eva SLOVÁKOVÁ

Bakalářská práce

Archiv obce Starý Jičín

Inventář

The Archive of Village Starý Jičín
Anotace:
Bakalářská diplomová práce představuje zpracování a zpřístupnění archivního fondu Archiv obce Starý Jičín, který je uložený ve Státním okresním archivu v Novém Jičíně, a vytvoření archivní pomůcky - inventáře. Inventář má všechny náležitosti. Práce je určena badatelům a historikům zabývajícím se regionálními dějinami, přináší zpracování dějin obce Starý Jičín a umožňuje badatelům nahlédnout do dosud …více
Abstract:
Bachelor thesis presents processing and access archivel fund The Archive of Village Starý Jičín, that is saved in State District Archives in Nový Jičín, and created an archival aid - an inventory. The inventory has all requisites. The bachelor thesis is for researchers and historians dealing of regional history, bringing of processing of history of village Starý Jičín and enabling of researchers to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2012
Zveřejnit od: 17. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Karel Chobot

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLOVÁKOVÁ, Eva. Archiv obce Starý Jičín. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 17. 5. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses h04edu h04edu/2
17. 5. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
17. 5. 2012
Marklová, E.
18. 5. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.