Theses 

Využití dat z nemocniční klinické praxe pro analýzu přežití pacientů s nádorovým onemocněním – Bc. Michal Uher

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Michal Uher

Diplomová práce

Využití dat z nemocniční klinické praxe pro analýzu přežití pacientů s nádorovým onemocněním

Using hospital-based clinical data for cancer patient surival analysis

Anotace: Diplomová práce se zabývá využitím dat z nemocniční klinické praxe v analýze přežití. V jednotlivých částech práce je uvedeno teoretické pozadí problematiky analýzy přežití a jsou popsány běžně užívané metody pro populační hodnocení přežití onkologických pacientů (odhad celkového a relativního přežití, definování časového rámce pro analýzu, následná standardizace na věk a stadium onemocnění). Dále jsou popsány dva nejdůležitější zdroje dat poskytující informace o onkologických pacientech v běžné klinické praxi: (1) Národní onkologický registr (NOR), který obsahuje data o pacientech, diagnostice zhoubných novotvarů, primární léčbě a přežívání, a (2) data o poskytnuté léčbě, která jsou vykazována plátcům zdravotní péče a obsahují veškeré provedené výkony a aplikovanou léčbu v daném zdravotnickém zařízení. Praktická část práce pak prezentuje výsledky analýzy dat NOR o 5letém relativním přežití v recentním období 2006 až 2010 a předkládá navržené referenční standardy pro hodnocení výsledků primární léčby v komplexních onkologických centrech.

Abstract: This thesis deals with the use of hospital-based clinical data for cancer patient survival analysis. Firstly theoretical background of survival analysis issues is given and commonly used methods for population assessment of survival of cancer patients are described (estimation of overall and relative survival, defining time frame and subsequent age and stage standardization of survival). Then the most important sources of data providing information on real-world cancer patients are introduced: (1) National Cancer Register (NCR) which contains data about patients, diagnosis of malignant neoplasm, primary treatment and survival and (2) administrative data reported to health care providers which contain all procedures and treatment applied in particular hospital. The last part of this thesis presents results of analysis of 5-year relative survival in recent period 2006-2010 using NCR data, and states benchmarks for self-evaluation of primary therapy within comprehensive cancer centers.

Klíčová slova: Analýza přežití, Onkologické onemocnění, Relativní přežití, Standardizace, Data plátců zdravotní péče, Národní onkologický registr, Referenční hodnoty, Survival analysis, Cancer disease, Relative survival, Standardization, Administrative data, National cancer register, Benchmark

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 22:42, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz