Vojtěch OLIVERIUS

Bakalářská práce

Genderové stereotypy v pohádkách

Gender stereotypes in fairy tales
Anotace:
Tématem práce je konstrukce obrazu genderu v literatuře pro děti. Samotným cílem práce je zjistit jaké genderové stereotypy obsahují dnešní pohádky a jak se liší od pohádek tradičních.Teoretickými východisky textu je vymezení konceptu genderu, genderových stereotypů, socializace a změn v rodičovství. Práce využívá metody sémiotické analýzy z důvodu odhalení významů spojených s konstrukcí genderu v …více
Abstract:
The theme of this thesis is the construction of gender in children's literature. The very aim of the thesis is to find out which gender stereotypes contain today's fairy tales and how they differ from traditional fairy tales. Theory is based on the concept of gender, gender stereotypes, socialization and changes in parenting. The thesis uses the method of semiotic analysis due to the focus on the discovery …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OLIVERIUS, Vojtěch. Genderové stereotypy v pohádkách. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/