Mgr. Kristýna Znamenáčková

Master's thesis

Bohuslav Martinů: Sonáta pro klavír, H. 350

Bohuslav Martinů: Piano sonata, H. 350
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá jednou z nejrozsáhlejších skladeb pro sólový klavír Bohuslava Martinů, Sonátou pro klavír. Tu věnoval roku 1954 americkému pianistovi Rudolfu Serkinovi. Práce se zabývá zařazením skladby do kontextu děl vznikajících ve fantazijním období, na základě toho se snaží ji stylově zařadit a definovat její základní charakteristiky. Dále se věnuje interpretační analýze nahrávek …more
Abstract:
This diploma thesis deals with one of the most extensive compositions for piano solo by Bohuslav Martinů, his Piano sonata. He wrote and dedicated this composition in 1954 to the american pianist Rudolf Serkin. The thesis deals with the classification of the composition among the context of the work made in the so-called fantasy period of Bohuslav Martinů. On this basis the author tries to classify …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2017
  • Supervisor: doc. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.
  • Reader: prof. Jiří Doležel

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/h56l5/

Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno

Faculty of Music

Master programme / field:
Art of Music / Piano Playing