Mgr. Kristýna Znamenáčková

Diplomová práce

Bohuslav Martinů: Sonáta pro klavír, H. 350

Bohuslav Martinů: Piano sonata, H. 350
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá jednou z nejrozsáhlejších skladeb pro sólový klavír Bohuslava Martinů, Sonátou pro klavír. Tu věnoval roku 1954 americkému pianistovi Rudolfu Serkinovi. Práce se zabývá zařazením skladby do kontextu děl vznikajících ve fantazijním období, na základě toho se snaží ji stylově zařadit a definovat její základní charakteristiky. Dále se věnuje interpretační analýze nahrávek …více
Abstract:
This diploma thesis deals with one of the most extensive compositions for piano solo by Bohuslav Martinů, his Piano sonata. He wrote and dedicated this composition in 1954 to the american pianist Rudolf Serkin. The thesis deals with the classification of the composition among the context of the work made in the so-called fantasy period of Bohuslav Martinů. On this basis the author tries to classify …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.
  • Oponent: prof. Jiří Doležel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/h56l5/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hudební umění / Hra na klavír