Bc. Martina Plevová

Master's thesis

Vliv ekonomického zázemí vysokoškolských studentů na jejich školní úspěšnost

Impact of economic background of university students on their studying success
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá faktory, které mohou mít vliv na studijní úspěšnost. Prostřednictvím teoretické části je popsáno formální vzdělávání v České republice, studijní úspěšnosti, socioekonomické zázemí a osobnost studentů. V empirické části, za pomoci kvantitativních výzkumných technik, byly testovány souvislosti mezi zvolenými proměnnými.
Abstract:
The diploma thesis deals with factors which might influence study success rates. The theoretical part offers a description of formal education in the Czech Republic, study success rates, and student’s socioeconomic background and personality. In the empirical part, using quantitative research methods, relationships between chosen variables were tested.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedúci: Mgr. Kateřina Korcová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta