Lenikusová Lenikusová

Bakalářská práce

Marketingová komunikace vzdělávacích institucí (Gymnázium Dr. Karla Polesného)

Marketing communication of educational institutions (Dr Polesný Grammar school)
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá využitím nástrojů marketingu a marketingové komunikace v oblasti vzdělávacích institucí. Cílem bakalářské práce je charakteristika vybrané vzdělávací instituce, zhodnocení její současné marketingové komunikace a návrh doporučení pro zlepšení její současné marketingové situace. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je za pomoci …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with using marketing tools and marketing communication in educational institutions. The objective of the work is to characterise a specific educational institution, to assess its current marketing communication and to propose measures leading to improvement. The bachelor thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part defines marketing, marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2022
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/cm4q4/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2022
  • Vedoucí: Ing. Jitka Veselá, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Lena Malačka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová a ekonomická