Bc. Nikola Macková

Diplomová práce

Pracovní doba a doby odpočinku

Working time and Periods of the rest
Anotace:
Tato diplomová práce rozebírá právní úpravu pracovní doby a souvisejících dob odpočinku platné v České republice. V první části práce jsou vymezeny základní pojmy a právní instituty, které jsou doplněny související judikaturou. V praktické části je komparativním způsobem nahlédnuto na stejnou právní úpravu Norského království, kdy je cílem vytvořit komplexní právní analýzu legislativních úprav obou …více
Abstract:
This diploma thesis covers the legal regulations of working hours and related rest periods valid in the Czech Republic. The first part covers basic concepts and legal institutions, supplemented by corresponding case law. A comparative representation of the identical legal regulations for the Kingdom of Norway is coved in the practical part, with the aim to create a complex legal analysis of regulations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 7. 2020
  • Vedoucí: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Eva Kratochvílová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní