Petra Zemanová

Bachelor's thesis

Role průmyslových a technických památek pro kulturní turismus

Role of Technical and Industrial Cultural Monuments for Cultural Tourism
Abstract:
Technické a průmyslové památky jsou kulturním dědictvím České republiky, které mají velký potenciál využití pro kulturní turismus. Hrají také důležité role pro cestovní ruch i pro život lidských jedinců. Těmito rolemi se podrobněji věnuji v mé práci. Potenciál těchto památek nespočívá pouze v ekonomickém přínosu. Mohou rovněž pozitivně působit na regionální rozvoj a sociokulturní prostředí. Industriální …more
Abstract:
Technical and industrial cultural monuments are heritage of the Czech Republic, which have great potential use for cultural tourism. They also play an important role in tourism and in the life of people living around them. These roles are discussed in detail in my work. The potential of these sites is not only included in economic benefits. They also have a positive effect on regional development and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 2. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 9. 2013
  • Supervisor: Markéta Dianová
  • Reader: Zdeněk Pátek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/62380