Theses 

Integrace zrakově postižených – Bc. Hana Klozová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Hana Klozová

Bakalářská práce

Integrace zrakově postižených

Integration of Visually Impaired

Anotace: Bakalářská práce na téma Integrace zrakově postižených si klade za cíl zmapovat problematiku zrakového postižení z hlediska začleňování zrakově postižených do běžného života v závislosti na stupni zrakového postižení. Bakalářskou práci tvoří dvě stěžejní části. V teoretické části byly pomocí odborných pramenů objasněny základní pojmy, např. definování osoby se zrakovým postižením, členění zrakového postižení, definování integrace a možnosti integrace. Cílem praktické části bylo získání informací o začlenění zrakově postižených jedinců s vrozeným nebo získaným zrakovým postižením ve věku 18 30 let do různých oblastí života. Praktická část byla realizována formou průzkumu, hlavní metodou k získání informací byl použit nestandardizovaný anonymní dotazník. V závěru se práce snaží poukázat na nutnost integrace a na nutnost větší informovanosti veřejnosti o problémech zrakově postižených.

Abstract: The aim of bachelor thesis "Integration of visually impaired" is to describe the issues of integration of a visually impaired person into everyday life and how these issues correlate with the severity of the impairment. The thesis consists of a theoretical and a research part. The theoretical part defines basic terms such as visually impaired person, the classification of visual impairment, integration and possibility of integration. The research part aimed at gaining more detailed information about the integration of people with both innate and acquired visual impairment, in between 18 to 30 years of age, in various areas of everyday life. The research part was realised through the use of a non- standardized anonymous questionnaire. In the conclusion of the thesis is again emphasised the necessity of integration and of better public knowledge of the issues of visually impaired persons.

Klíčová slova: Zrakové postižení, integrace, respondent, osoby nevidomé, osoby slabozraké, začleňování zrakově postižených.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Václava Tomická, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=24755 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Klozová, Hana. Integrace zrakově postižených. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 23:01, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz