Theses 

Integrace zrakově postižených – Bc. Hana Klozová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Hana Klozová

Bachelor's thesis

Integrace zrakově postižených

Integration of Visually Impaired

Abstract: Bakalářská práce na téma Integrace zrakově postižených si klade za cíl zmapovat problematiku zrakového postižení z hlediska začleňování zrakově postižených do běžného života v závislosti na stupni zrakového postižení. Bakalářskou práci tvoří dvě stěžejní části. V teoretické části byly pomocí odborných pramenů objasněny základní pojmy, např. definování osoby se zrakovým postižením, členění zrakového postižení, definování integrace a možnosti integrace. Cílem praktické části bylo získání informací o začlenění zrakově postižených jedinců s vrozeným nebo získaným zrakovým postižením ve věku 18 30 let do různých oblastí života. Praktická část byla realizována formou průzkumu, hlavní metodou k získání informací byl použit nestandardizovaný anonymní dotazník. V závěru se práce snaží poukázat na nutnost integrace a na nutnost větší informovanosti veřejnosti o problémech zrakově postižených.

Abstract: The aim of bachelor thesis "Integration of visually impaired" is to describe the issues of integration of a visually impaired person into everyday life and how these issues correlate with the severity of the impairment. The thesis consists of a theoretical and a research part. The theoretical part defines basic terms such as visually impaired person, the classification of visual impairment, integration and possibility of integration. The research part aimed at gaining more detailed information about the integration of people with both innate and acquired visual impairment, in between 18 to 30 years of age, in various areas of everyday life. The research part was realised through the use of a non- standardized anonymous questionnaire. In the conclusion of the thesis is again emphasised the necessity of integration and of better public knowledge of the issues of visually impaired persons.

Keywords: Zrakové postižení, integrace, respondent, osoby nevidomé, osoby slabozraké, začleňování zrakově postižených.

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2014
  • Accessible from:: 23. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2014
  • Supervisor: PhDr. Václava Tomická, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=24755 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

The right form of listing the thesis as a source quoted

Klozová, Hana. Integrace zrakově postižených. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická


Go to top | Current date and time: 24/4/2019 20:43, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz