Radek ŠAFAŘÍK

Bakalářská práce

Aplikace pro tvorbu a zpracování hudebních dat (MIDI)

Aplication for composing and processing of music data (MIDI)
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na kompozici hudby na počítači za využití rozhraní MIDI jako výstupu. V první části je popsáno MIDI rozhraní a některá jeho rozšíření jako General MIDI a Standard MIDI File. Druhá část se zabývá návrhem a vytvořením notačního editoru na platformě .NET a vytvořením uživatelské příručky. Aplikace umožňuje práci s notovou osnovou a mixérem. Noty z osnovy mohou být přehrány …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on composing music on computer with using MIDI interface for output. In the first part MIDI interface is described including some extensions as General MIDI and Standard MIDI File. The second part deals with the design and implementation of notation editor on .NET platform and creation user guide. The application supports editing of staves and settings of mixer. Edited …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jiří Fišer, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠAFAŘÍK, Radek. Aplikace pro tvorbu a zpracování hudebních dat (MIDI). Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.