Bc. Jana Leciánová

Master's thesis

Vládní komunikační programy na podporu českého zboží – Klasa, Regionální potravina

Government communication initiatives to support the Czech goods – Klasa, Regionální potravina
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá problematikou vládních programů na podporu kvalitních českých potravin. Teoretická část pojednává o certifikacích KLASA a Regionální potravina včetně analýzy podmínek získání. Pozornost je věnována i dalšíé unm pojmům jako je bio produkt, fairtrade nebo označením používaným v celé Evropskii jako je Zaručená tradiční specialita. Pro srovnání jsou uvedeny i podobné vládní programy …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with the government program to promote Czech quality food. The theoretical part concerns certifications of KLASA and Regional food including an analysis their conditions. Attention is also given to other concepts such as bio products, fairtrade or marking used throughout the European Union as a Traditional specialty guaranteed. For comparison are given other similar government …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 11. 2012
  • Vedúci: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
  • Oponent: PhDr. Ladislav Lašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní