Natalia Sheshneva

Diplomová práce

Analýza regionální dynamiky HDP s využitím postupů prostorové ekonometrie

Analysis of regional GDP dynamics using spatial econometrics methods
Anotace:
Hrubý domácí produkt je základní makroekonomický ukazatel, pomocí kterého lze na makroekonomické úrovni zkoumat fungování a výkonnost ekonomiky za určité období. S jeho pomocí lze měřit ekonomickou aktivitu v zemi nebo v určitém regionu. Cílem diplomové práce je zkoumání faktoru ovlivňujících hrubý domácí produkt. V modelu se veškeré použité vysvětlující proměnné týkají zaměstnanosti. Celkem pro odhad …více
Abstract:
Gross domestic product is a basic macroeconomic indicator that can be used at the macroeconomic level to examine the functioning and performance of the economy over a period. It can be used to measure economic activity in a country or in a specific region. The aim of the thesis is to examine the factors influencing gross domestic product. All explanatory variables used in the model used are related …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2021
  • Vedoucí: Tomáš Formánek
  • Oponent: Lukáš Veverka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/83095