Ing. Hana Chalupová

Bakalářská práce

Právní vztahy při pronajímaní nemovitostí

Legal relations in renting a real estate
Anotace:
Právní úprava nájemní smlouvy dle občanského zákoníku a zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Náležitosti nájemní smlouvy. Právní vztah pronajímatele a nájemce. Účetní a daňové aspekty pronájmu nebytových prostor. Praktická alikace nájemní smlouvy.
Abstract:
Legal regulations of lease contract according to Civil code and Code about lease and sublease of non-residential rooms. Essential elements of lease contract. Legal relationship between rentor and renterer. Account and tax aspects of lease. Practical application of lease.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2006
  • Vedoucí: JUDr. Karel Běleja
  • Oponent: Ing. Pavel Fajmon

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting