Ludmila HORSÁKOVÁ

Bakalářská práce

Podmínky soužití mladých dospělých potomků s rodiči pod jednou střechou

The living conditions of young adult descendants with their parents in the same household
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na podmínky soužití mladých dospělých potomků s rodiči pod jednou střechou. Teoretická část se zabývá institucí rodiny, výchovou, vztahy v rodině a zákonitostmi období mladé dospělosti. Empirickou část tvoří kvalitativní výzkum reali-zovaný metodou polostrukturovaného rozhovoru podle zakotvené teorie. Cílem práce je zmapovat podmínky, za jakých žijí mladí dospělí potomci …více
Abstract:
The Bachelor thesis concentrates on conditions of coescistence of young adult descendants with their parents under the same roof. The theoretical part deals with family institution, education, relations in families and the period of young adulthood. The emperical part con-sists of qualitation research implemented by method of semistructured dialog according to embodied theory. The aim of the work is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zveřejnit od: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ilona Kočvarová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HORSÁKOVÁ, Ludmila. Podmínky soužití mladých dospělých potomků s rodiči pod jednou střechou. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe