Ludmila HORSÁKOVÁ

Bachelor's thesis

Podmínky soužití mladých dospělých potomků s rodiči pod jednou střechou

The living conditions of young adult descendants with their parents in the same household
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na podmínky soužití mladých dospělých potomků s rodiči pod jednou střechou. Teoretická část se zabývá institucí rodiny, výchovou, vztahy v rodině a zákonitostmi období mladé dospělosti. Empirickou část tvoří kvalitativní výzkum reali-zovaný metodou polostrukturovaného rozhovoru podle zakotvené teorie. Cílem práce je zmapovat podmínky, za jakých žijí mladí dospělí potomci …more
Abstract:
The Bachelor thesis concentrates on conditions of coescistence of young adult descendants with their parents under the same roof. The theoretical part deals with family institution, education, relations in families and the period of young adulthood. The emperical part con-sists of qualitation research implemented by method of semistructured dialog according to embodied theory. The aim of the work is …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2013
Accessible from:: 30. 4. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Ilona Kočvarová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HORSÁKOVÁ, Ludmila. Podmínky soužití mladých dospělých potomků s rodiči pod jednou střechou. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe