Štěpánka Louženská

Bachelor's thesis

Bankrotní modely ve finanční analýze

Bankruptcy models in financial analysis
Abstract:
Tato bakalářská práce má za cíl ověřit na vybraných podnicích, zda bankrotní modely Tafflerův, Zmijewskeho a index IN05 mají schopnost včas upozornit na blížící se úpadek podniku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části dojde především k představení vybraných bankrotních modelů. V navazující praktické části budou popsané modely aplikovány na pět vybraných společností …more
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to verify if the bankruptcy models of Taffler, Zmijewski and index IN05 are able to warn in time about the forthcoming bankruptcy of a business using selected companies. The thesis is divided into two parts, a theoretical and a practical one. The theoretical part will introduce aforementioned bankruptcy models. After that follows the practical part in which the models …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 10. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2020
  • Supervisor: Radana Šmídová
  • Reader: Viktoria Ivašyna

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80192