Theses 

Zhodnocení hospodaření a rozvoje vybrané municipality – Bc. Hana Konečná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Hana Konečná

Diplomová práce

Zhodnocení hospodaření a rozvoje vybrané municipality

Evaluation of the financial management and development of the selected municipality

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá finančním hospodařením a rozvojem vybrané municipality. Konkrétně byla tato práce vytvořena pro město Ždánice, ležící v Jihomoravském kraji. Cílem bylo zjistit, jak municipalita hospodařila v letech 2011-2015 a jaké rozvojové aktivity již byly realizovány dle Programu rozvoje města pro období 2016-2024. Práce je členěna na dvě hlavní části, a to na literární rešerši a na výsledky práce. V literární rešerši jsou popsány pojmy související s obcí, regionálním rozvojem a strategickou analýzou SWOT. Ve výsledcích práce jsou analyzovány aspekty související s městem Ždánice, demografické ukazatele, ukazatele hospodaření, SWOT analýza a plnění rozvojových aktivit s vlastními návrhy rozvojových aktivit.

Abstract: This diploma theses deals with the financial management and development of the selected municipality. Specifically, this work was created for the town called Ždánice, located in the South Moravian Region. The aim of the thesis was to find out how the municipality financially managed in 2011-2015 and which development activities were already implemented according to the City Development Program for the period 2016-2024. The thesis is divided into two main parts, namely the literary research and the work results. In the literary research part the concepts related to the municipality, with the regional development and SWOT analysis are described. In the work results part aspects related to Ždánice city, demographic indicators, indicators of economy, SWOT analysis and fulfilment of development activities with own proposals of development activities are analyzed.

Klíčová slova: Municipalita, Hospodaření města, Rozpočet města, Rozvoj města, SWOT analýza

Keywords: Financial management, City Budget, Development of the city, SWOT analysis, Municipality

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Václav Kupčák, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://is.mendelu.cz/zp/59000 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 18:18, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz