Bc. Dominik Janko

Bakalářská práce

Teorie demokracie (S. Huntington, R. Dahl, J. Pehe, N. Chomský)

The Theory of Democracy (S. Huntington, R. Dahl, J. Pehe, N. Chomský)
Anotace:
Práce je pokusem analyzovat názory S. Huntingtona, R. Dahla, J. Peheho a N. Chomského na demokracii konce 20. a začátkem 21. století. Podněty, které přináší S. Huntington (teorie třetí vlny), R. Dahl (polyarchie), J. Pehe (oporou demokracie nejsou jenom instituce, ale zejména demokratické hodnoty) a N. Chomský (ohrožení demokracie manipulací veřejného mínění prostřednictvím médií), podněcují současnou …více
Abstract:
The thesis tries to analyse the opinions of S. Huntington, R. Dahl, J. Pehe and N. Chomsky on democracy of the end of 20th and the beginning the 21st century. The suggestions of S. Huntington (Third Wave Democracy), R. Dahl (Polyarchy), J. Pehe (the support of democracy does not mean only institutions but mainly democratic values) and N. Chomsky (a threat to democracy by the manipulation of the public …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání