Veronika KREJČÍ

Bakalářská práce

Nulová ekvivalence: strategie, jak ji řešit v překladu.

The Problem of Non-equivalence: Possible Strategies for Dealing with It.
Abstract:
Teoretická část mojí bakalářské práce se zabývá problémem nulové ekvivalence a strategiemi, jak ji řešit v překladu. Jsou v ní vysvětleny různé druhy ekvivalence a překladatelské přístupy a metody. Analytická část je složena z příkladů nulové ekvivalence a použitých překladatelských postupů. Je založena na srovnání anglicky psané knihy Harry Potter and the Philosopher{\crq}s Stone, kterou napsala J …více
Abstract:
Theoretical part of my bachelor thesis deals with the issue of non-equivalence and possible strategies for dealing with it. It includes explanations of different types of equivalence as well as translational methods and approaches. The second part, called Analysis, is composed of practical examples of non-equivalence and used translational strategies. It is based on the comparison of the English book …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2008
Zveřejnit od: 30. 5. 2008
Identifikátor: 8473

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Vlasta Vaculíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KREJČÍ, Veronika. Nulová ekvivalence: strategie, jak ji řešit v překladu.. Zlín, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 05. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 5. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi

Práce na příbuzné téma