Bc. Lukáš Daubner

Diplomová práce

Effective computer infrastructure monitoring

Effective computer infrastructure monitoring
Anotace:
Cílem této práce je navrhnout a nasadit monitorovací řešení pro počítačovou infrastrukturu zařazenou pod službu Centrální správy nabízenou Ústavem výpočetní techniky Masarykovy univerzity. Práce dále obsahuje širokou znalostní bázi o monitoringu a log managementu, jakožto obecnou metodou pro monitorování, spolu s popisem kandidátních řešení. Výsledkem práce je sjednocující centralizované řešení monitoringu …více
Abstract:
The goal of this thesis is to design and deploy a monitoring solution for the computer infrastructure under Central Management Service offered by Institute of Computer Science of Masaryk University. It also provides an extensive knowledge base on monitoring and log management as a general monitoring method, as well as a description of the candidate solutions. The outcome of this thesis is unifying …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Kamil Malinka, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Daniel Tovarňák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky