Theses 

Zpěvačka Jarmila Kšírová a její působení ve filmu (1935-1940) a rozhlase – Tereza ŠROMOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Teorie a dějiny hudebního umění / Uměnovědná studia

Tereza ŠROMOVÁ

Bakalářská práce

Zpěvačka Jarmila Kšírová a její působení ve filmu (1935-1940) a rozhlase

Singer Jarmila Kšírová and her aktivity in the Czechoslovak film (1935-1940) and radio

Anotace: Tato bakalářská práce se věnuje působení Jarmily Kšírové na poli hudebním i filmovém. Pro pochopení činnosti Jarmily Kšírové jsou v práci uvedena fakta o podobě filmu a hudby v meziválečném období a působení Jarmily Kšírové je zařazeno do dobového kontextu. Práce se zabývá životními daty této zpěvačky, jakožto i důležitými mezníky v její kariéře. Jarmila Kšírová zaujímá významné místo v české populární hudbě a raném zvukovém filmu, protože byla ve své době velice oblíbenou a vyhledávanou umělkyní. Byla obsazována do hlavních rolí ve významných a populárních operetách a pro svou práci si ji vybrali i někteří tehdejší filmaři, kteří znali její herecké, ale především pěvecké kvality. Práce také poskytuje stručné informace o Josefu Stelibském a jeho hudbě. Tento skladatel byl častým autorem písní, jež Kšírová interpretovala. Nejaktivnější byla Kšírová během meziválečného období, kdy vystupovala na mnoha tuzemských i zahraničních scénách.

Abstract: This Bachelor's thesis is dedicated to Jarmila Kšírova's activity on the field of music and cinematography. To understand Jarmila Kšírova's activity, are listed in this thesis facts about the form of music in the interwar period and Jarmila Kšírova's activity is situated in contemporary context. This thesis is dedicated to the singer's biographical dates, as well as important milestones in her career. Jarmila Kšírova takes an important place in Czech popular music and early sound film, because she was in this time very popular and sought-after artist. She was cast in the leading roles in important and popular operettas and some of filmmakers, which knew her acting, but also vocal qualities, choose her for their work. This thesis also provides brief information about Josef Stelibský and his music. This composer was a frequent author of songs, which Kšírova interpreted. The most active was Kšírova during the interwar period, when she performed in many domestic and international scenes.

Klíčová slova: Jarmila Kšírová, počátky zvukového filmu, opereta, hudba 1. poloviny 20. století.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Alice Ondrejková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=218412 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

ŠROMOVÁ, Tereza. Zpěvačka Jarmila Kšírová a její působení ve filmu (1935-1940) a rozhlase. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 13:14, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz