Bc. Petra Juráková

Diplomová práce

Prostorové vidění u artefakie

Spatial vision in artefakie
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou prostorového vidění u artefakie. První část teorie je zaměřena na binokulární vidění jeho vývoj a rozdělení. Nejvyšší stupeň binokulárního vidění je stereopse. Prostorové vidění je hlavní částí této práce. Rozsah prostorového vidění souvisí s průběhem horopteru. Umožňuje nám orientaci v prostoru a správný odhad vzdálenosti. Druhá polovina teoretické části je zaměřena …více
Abstract:
This work deals with the spatial vision in artefakie. The first part of the theory is focused on a binocular vision, its development and its division. The highest level of binocular vision is stereopsis. Spatial vision is the main part of this thesis. Range of spatial vision relates to a process of horopter. It allows us the orientation in the space and the correct estimation of distance. The second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optometrie