Bc. Karolína Kratochvílová

Diplomová práce

Stopy po pracovním stresu na chrupu velkomoravských obyvatel Znojma Hradiště

Traces of occupational stress in teeth of citizens of Znojmo Hradiště site dated to Great Moravian period
Anotace:
Cílem této diplomové práce bylo prostudovat chrup u kosterních pozůstatků dospělých mužů a žen objevených na archeologickém nalezišti Znojmo-Hradiště a vyhledat u nich stopy po pracovním stresu. K jednotlivým popsaným znakům pak přiřadit i konkrétní pracovní činnosti.
Abstract:
The aim of this diploma thesis was tooth study in skeletal remains of adult men and women from the archaeological site of Znojmo-Hradiště. Looking for markers of occupational stress on teeth and assigning specific work activities.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Speciální biologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.